Ontwikkelingen bij de Slingeplas?

Beste leden,

Een afvaardiging van het bestuur heeft dinsdagavond 15 juni een informatiebijeenkomst bijgewoond omtrent de toekomstvisie van het gebied van de Slingeplas. De avond werd georganiseerd door de nieuwe eigenaar Hendrik Jan Mensink van De Twee Bruggen en bijgewoond door veel mogelijke belanghebbenden, zoals de visvereniging, Bredevoorts Belang, Kloosters Belang, buurtbewoners, Schutterij Wilhelmina, wijkagenten, diverse natuurorganisaties en afgevaardigden van de gemeente Aalten. In de toekomstvisie van Hendrik Jan zoekt hij o.a. verbinding tussen de Slingeplas en inwoners van Bredevoort.

Onderdelen van zijn ideeën zijn om o.a. te onderzoeken in hoeverre ‘sport’ meer geïntegreerd kan worden bij de Slingeplas. Als gevolg hiervan werd het idee genoemd om een nieuw sportpark te creëren, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan op het huidige sportpark, denk hierbij bijvoorbeeld aan het doortrekken van de Gracht, vanuit het ‘oude Masterplan’, en woningbouw.

Als bestuur denken we mee en zien we voor de vereniging mogelijkheden maar ook veel veranderingen indien dit plan vorm gaat krijgen. Uiteraard is de mening van onze leden belangrijk en doorslaggevend, dit zal dan ook een belangrijk gespreksonderwerp zijn bij de eerstvolgende jaarvergadering.

Meer informatie zal op korte termijn door Hendrik Jan Mensink via de media volgen. Aansluitend zal er door hem ook een infoavond georganiseerd worden voor alle belangstellenden vanuit Bredevoort en omgeving.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Bredevoort

‹ Terug naar 'Nieuws'

Ledenshop sv Bredevoort geopend

Per heden heeft sv Bredevoort een eigen ledenshop. Hierop zijn verschillende trainingsartikelen met korting te bestellen, voordeel hiervan is dat 10% van je aankoop ook nog eens terugvloeit in de verenigingskas!
Win/win dus en hierdoor een ideaal cadeau voor bijvoorbeeld Sinterklaas en/of kerst!

Via de banners hiernaast kom je rechtstreeks in onze eigen ledenshop.
© 2024 sv Bredevoort